"good start" — Słownik kolokacji angielskich

good start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry początek
  1. good przymiotnik + start rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Although they give me a good start for next issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo