"original approach" — Słownik kolokacji angielskich

original approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalne podejście
  1. original przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They vigorously reaffirmed their original approach to education after 1978.