"experimental approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczalne podejście
  1. experimental przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    This was similar in most ways to the experimental approach of Round 1.