"experimental drug" — Słownik kolokacji angielskich

experimental drug kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczalny lek
  1. experimental przymiotnik + drug rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The effect of the experimental drug, which he has been using for a year, is clearly visible.

powered by  eTutor logo