"Comprehensive Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: comprehensive approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kompleksowe podejście
  1. comprehensive przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A more comprehensive approach to the problem might have a better chance of success.