"comprehensive approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompleksowe podejście
  1. comprehensive przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A more comprehensive approach to the problem might have a better chance of success.