"modern approach" — Słownik kolokacji angielskich

modern approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczesne podejście
  1. modern przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The modern approach is descriptive too, but at the molecular level.

    Podobne kolokacje: