PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach by" — Słownik kolokacji angielskich

approach by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście przez
  1. approach czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They approach him by the bench, just to say thank you.

    Podobne kolokacje: