"approach by" — Słownik kolokacji angielskich

approach by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście przez
  1. approach czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They approach him by the bench, just to say thank you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo