PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach from" — Słownik kolokacji angielskich

approach from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście z
  1. approach czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I decided to approach from the front, to get the best view of the house.

    Podobne kolokacje: