PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"approach through" — Słownik kolokacji angielskich

approach through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliż się całkowicie
  1. approach czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Part of the problem can be approached through his art.

    Podobne kolokacje: