"musical approach" — Słownik kolokacji angielskich

musical approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): muzyczne podejście
  1. musical przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their ambitious and dynamic musical approach led them to the top of Serbian commercial music scene.