"only approach" — Słownik kolokacji angielskich

only approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyne podejście
  1. only przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I'm suggesting the only approach I can think of that might work."

    Podobne kolokacje: