"statistical approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statystyczne podejście
  1. statistical przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At first, in the late 1990s, he took a historic and statistical approach.

powered by  eTutor logo