"from the approach" — Słownik kolokacji angielskich

from the approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z podejścia
  1. from przyimek + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They didn't seem to expect much from the approach of the two figures.

    Podobne kolokacje: