"classical approach" — Słownik kolokacji angielskich

classical approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczne podejście
  1. classical przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This first effort started what has become a classical approach to insect control.