"better approach" — Słownik kolokacji angielskich

better approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsze podejście
  1. better przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    A better approach would be to look at what each child is getting out of the relationship.

    Podobne kolokacje: