"slow approach" — Słownik kolokacji angielskich

slow approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolne podejście
  1. slow przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Death, long making its slow approach, was coming in a rush now.

    Podobne kolokacje: