"theoretical approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): teoretyczne podejście
  1. theoretical przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    In her view, even young children can adjust to this more theoretical approach to time management.