"unique approach" — Słownik kolokacji angielskich

unique approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowe podejście
  1. unique przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was a unique approach at the time and paid great dividends.