"American approach" — Słownik kolokacji angielskich

American approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańskie podejście
  1. American przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    The American approach will not offer some easy solution, let alone a panacea.

    Podobne kolokacje: