"positive approach" — Słownik kolokacji angielskich

positive approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozytywne nadejście
  1. positive przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I like the way they take a positive approach about serious stuff and make it funny too."