"unconventional approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekonwencjonalne podejście
  1. unconventional przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is known for his unconventional approaches to such challenges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo