"quantitative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilościowe podejście
  1. quantitative przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We believe, in the light of experience over recent years, that the quantitative approach plays a very important part.