"quantitative method" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iloczasowa metoda
  1. quantitative przymiotnik + method rzeczownik
    Silna kolokacja

    The point is that some things in health services can't easily be looked at with quantitative methods alone.

    Podobne kolokacje: