"Psychological Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: psychological approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Psychologiczne Podejście
  1. psychological przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They've got to be nice, have the right psychological approach, otherwise you'd never go back to them again, would you?