"psychological approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychologiczne podejście
  1. psychological przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They've got to be nice, have the right psychological approach, otherwise you'd never go back to them again, would you?