"interdisciplinary approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interdyscyplinarne nadejście
  1. interdisciplinary przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    So the staff takes an interdisciplinary approach to its presentations.

    Podobne kolokacje: