"multidisciplinary approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): multidyscyplinarne podejście
  1. multidisciplinary przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even so, these results improved after implementing the multidisciplinary approach.

    Podobne kolokacje: