"Historical Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: historical approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Historyczne Podejście
  1. historical przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think it is high time to give up the historical approach.