ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"historical event" — Słownik kolokacji angielskich

historical event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczne wydarzenie
  1. historical przymiotnik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We actually have 66,443 real cases and 489,022 historical events.