"particular approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególne podejście
  1. particular przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can't predict how he'll react to any particular approach.