"effective approach" — Słownik kolokacji angielskich

effective approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne nadejście
  1. effective przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    This will help you to focus your efforts for a more effective approach to finding new prospects.