"regional approach" — Słownik kolokacji angielskich

regional approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalne podejście
  1. regional przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is no longer important to ask questions on your own for this would be a very regional approach.