"practical approach" — Słownik kolokacji angielskich

practical approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktyczne podejście
  1. practical przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    A practical approach that will be welcomed by all students of this popular language.