NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"management approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście dotyczące zarządzania
  1. management rzeczownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The management approach to setting up the system is important.

    Podobne kolokacje: