"Current approach" — Słownik kolokacji angielskich

Current approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: current approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecne podejście
  1. current przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As I said, our current approach seems to be working.