"Conventional approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: conventional approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Konwencjonalne podejście
  1. conventional przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That conventional approach is what makes it seem out of place here.

powered by  eTutor logo