PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rapidly approach" — Słownik kolokacji angielskich

rapidly approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko podejście
  1. approach czasownik + rapidly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I was rapidly approaching a conclusion that Paul hadn't ever really been dead for his mother.