PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"slowly approach" — Słownik kolokacji angielskich

slowly approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno podejście
  1. approach czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When one slowly approaches the century mark many things become no longer important.