PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach cautiously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście ostrożnie
  1. approach czasownik + cautiously przysłówek
    Silna kolokacja

    So he approached cautiously and found the door in question.