"basic approach" — Słownik kolokacji angielskich

basic approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawowe podejście
  1. basic przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    While the three companies' systems vary in some details, they all take the same basic approach.

    Podobne kolokacje: