"therapeutic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lecznicze podejście
  1. therapeutic przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new therapeutic approaches prove it can be done in a short time.

    Podobne kolokacje: