"educational approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): edukacyjne podejście
  1. educational przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What is the best educational approach for these special persons?

powered by  eTutor logo