"Conservative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: conservative approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Konserwatywne podejście
  1. conservative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The conditions were right in line with their conservative approach.