"conservative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konserwatywne podejście
  1. conservative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The conditions were right in line with their conservative approach.