TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Conservative member" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Konserwatywny członek
  1. conservative przymiotnik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was expected to be among the most conservative members of the court.