"conservative group" — Słownik kolokacji angielskich

conservative group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konserwatywna grupa
  1. conservative przymiotnik + group rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the other side, some conservative groups said the budget did not go far enough.

powered by  eTutor logo