PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach czasownik

approach + rzeczownik
Kolokacji: 109
approach age • approach several percent • approach the problem • approach the door • approach the end • approach the table • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 11
try to approach • seen approaching • begin to approach • heard approaching • begin approaching • ...
approach + przyimek
Kolokacji: 32
approach by • approach from • approach through • approach to • approach with • ...
approach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
rapidly approach • slowly approach • approach cautiously • closely approach • quickly approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.