PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach czasownik

approach + rzeczownik
Kolokacji: 109
approach age • approach several percent • approach the problem • approach the door • approach the end • approach the table • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. approach age = wiek podejścia approach age
2. approach several percent = podejście kilka procent approach several percent
9. approach the man = podejdź do człowieka approach the man
10. approach people = ludzie podejścia approach people
11. approach death = śmierć podejścia approach death
12. approach footsteps = kroki podejścia approach footsteps
13. approach one's birthday = podejście czyjś urodziny approach one's birthday
14. approach retirement = emerytura podejścia approach retirement
15. approach the city = zbliż się do miasta approach the city
17. approach one's work = podejście czyjś praca approach one's work
czasownik + approach
Kolokacji: 11
try to approach • seen approaching • begin to approach • heard approaching • begin approaching • ...
approach + przyimek
Kolokacji: 32
approach by • approach from • approach through • approach to • approach with • ...
approach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
rapidly approach • slowly approach • approach cautiously • closely approach • quickly approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.