PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście kilka procent
  1. approach czasownik + percent rzeczownik
    Silna kolokacja

    With 12,000 residents, the area has an unemployment rate approaching 19 percent.